Nieuwsbrief juli 2020


De zomervakantie is gearriveerd en dat het seizoen ten einde is. Wat een vreemd seizoen was het. Maar gelukkig beleefde we nog een goed einde. Vanaf 1 juli mochten we namelijk de zaal weer in. Voor de trainingen hebben we de afgelopen maanden gebruik mogen maken van de velden bij De Eemvogels en MHC. Dat beviel goed en zijn heel dankbaar dat we hier terecht konden. 

Omdat we gewend waren aan deze locaties, hebben we de laatste 2 weken hier ook afgesloten. De jeugdteams beleefde nog een leerzame clinic als afsluiting van seizoen. Als de scholen weer starten, beginnen we ook weer met de trainingen. In een afzonderlijke mail ontvangen jullie het trainingsschema en de teamindelingen voor volgend seizoen.


Wat is er mogelijk aan wedstrijden na de zomer?
Vooralsnog ziet het ernaar uit dat de veldcompetitie en ook de zaalcompetitie voor het 1ste  divisieteam kunnen starten in september. Ook mag er in principe publiek komen kijken, altijd met 1,5 meter afstand. De informatie over hoe we dat in goede banen gaan leiden, volgt. Denk bijvoorbeeld ook aan hoe het vervoer naar uitwedstrijden goed geregeld kan worden.  

Tot die tijd mogen er al wel oefenwedstrijden gehouden worden. Is er voor jouw team een (oefen)wedstrijd georganiseerd waarvoor je met elkaar moet reizen: vanaf 18 jaar mag je met personen uit verschillende huishoudens in een auto reizen, maar je dient dan wel een mondkapje te dragen.

In het veld vervalt de 1,5 meter afstand regel, maar deze geldt wel voor de begeleiders en de wisselspelers. Gebruik meer wisselbanken om afstand van elkaar te kunnen houden.


Uitstel van tarievenverhoging
De gemeente heeft besloten om de zaalhuurverhoging door te voeren per 1 januari 2021. Voor de huur van Beukendal betekent dit een stijging van 70% (!). En die steiging dreigt zich verder door te zetten. Uiteraard zijn alle verenigingen het hierover oneens. Wij zijn hierover in overleg met de gemeente, samen met andere sportverenigingen en de sportfederatie. Voor aankomend seizoen gaan wij op zoek naar methoden om kosten te besparen en dat kan betekenen dat we met de jeugd in de tweede helft van het buitenseizoen wederom buiten gaan trainen. 


Nieuwe sporthal
De planning van de nieuw te bouwen sporthal is nu als volgt:

  • Ontwerp en voorbereiding bouw tot januari 2021
  • Start bouw: februari/maart 2021
  • Ingebruikname: januari/februari 2022

Vorige week haakten we aan bij een overleg met de gemeente over het voorlopig ontwerp. Meer informatie over de nieuwe sporthal is te vinden via www.soest.nl/soest-in-ontwikkeling/nieuwe-sporthal-bij-sportboulevard-de-engh/ 

 

HV Eemland
HV Eemland is in 2017 gestart als samenwerkingsverband tussen Handbalvereniging BDC en Handbalvereniging Fulmen Fidelitas uit Amersfoort. Afgelopen dinsdag 30 juni 2020 liep dit samenwerkingsverband af. We informeren je hierbij over hoe de huidige stand van zaken.

Het doel van HV Eemland was om spelers uit de regio de mogelijkheid te bieden op een hoog niveau te handballen. De dagelijkse organisatie gebeurde door een groep mensen bestaande uit leden van Fulmen Fidelitas (zonder andere functie binnen de vereniging) en BDC. Deze commissie zorgde o.a. voor het organiseren van oefenwedstrijden, ontvangst van de scheidsrechters en sponsoring.

In maart van dit jaar heeft het bestuur van Fulmen Fidelitas het besluit genomen om te stoppen met de HV Eemland constructie. Wij respecteren deze beslissing. Omdat wij geloven in samenwerking met andere regionale handbalverenigingen om handbal op hoog niveau mogelijk te maken zijn we gesprekken gaan voeren met LHV uit Leusden om hiermee combiteams op te zetten.

Met de afronding van de samenwerking, diende de commissie te worden opgeheven en de verkregen sponsorgelden verdeeld te worden. Aanvankelijk leek hiermee het hoofdstuk HV Eemland afgesloten maar in mei van dit jaar begonnen de Fulmen Fidelitas leden van de commissie zich te verzetten tegen dit besluit. Dit was voor de besturen van BDC en Fulmen Fidelitas reden om gezamenlijk goed te kijken naar onze rechten. Omdat wij niet wilden belanden in een langdurige en kostbare juridische procedure hebben we een voorstel tot schikking gedaan en zijn we tot een concrete afspraak gekomen. 

Mocht je vragen hebben over de afwikkeling van HV Eemland, schroom dan niet om te mailen of bellen met Purdey.

Belangrijke datum voor seizoen 2020 - 2021:
Algemene ledenvergadering: woensdag 9 september 2020
Schoolhandbal: woensdag 19 mei 2021


Fijne zomervakantie en tot snel!