Vrijwilligers

Wij kunnen niet zonder jou! De inzet van vrijwilligers is onmisbaar.

Handbalvereniging BDC draait vrijwel geheel op vrijwilligers. Zonder hen zou onze club niet de leuke, gezonde, bloeiende en groeiende vereniging zijn. We willen onze prachtige vereniging in stand houden. Maar dat gaat niet zomaar. Als je lid wordt van BDC ga je akkoord met het lidmaatschap van een echte vereniging en dat houdt in dat je een steentje bijdraagt aan de club.

We boffen dat we een sterke groep vrijwilligers hebben bij BDC. Maar dat is, nu we flink gegroeid zijn in de afgelopen jaren, niet voldoende. Samen sporten is ook samen zorgen dat wij of onze kinderen het hele seizoen met plezier kunnen sporten. Daarvoor hebben we meer handjes nodig. Niet heel veel, maar wel de handjes van ieder lid. En daarom vragen wij ieder lid om een vrijwilligerstaak te vervullen. Een vrijwilligerstaak is minimaal 8 uur per seizoen voor de vereniging bezig zijn.

Verplichte vrijwilligerstaak
Aan de start van het ieder seizoen ontvangt elk lid een lijst met openstaande vrijwilligerstaken. Alle seniorenleden kunnen hieruit een keuze maken en aangeven wat zij graag doen. Het bestuur kent uiteindelijk de vrijwilligertaken aan de leden toe. De leden worden hierover bericht. 

Wat betreft de vrijwilligerstaken gelden de volgende regels:

  • Seniorenleden zijn 20% extra contributie verschuldigd als zij geen vrijwilligerstaak vervullen.
  • Een vrijwilligerstaak is minimaal 8 uur per seizoen voor de vereniging bezig zijn.
  • Alle seniorenleden kunnen een keuze maken uit diverse vrijwilligerstaken.
  • Het vervullen van meerdere vrijwilligerstaken leidt niet tot korting op de basiscontributie.
  • Actieve deelname is vereist. Het bestuur beoordeelt of deelname “actief” is geweest en spreekt zo nodig leden aan.
  • Bij te veel leden voor 1 taak zal het bestuur selecteren en moet eventueel een andere taak worden gekozen.

Zaaldienst en fluiten verplicht
Het draaien van zaaldienst en fluiten van jeugdwedstrijden een verplichte taak is voor alle seniorenleden. Het is niet mogelijk om h
et fluiten en zaaldienst af te kopen door een extra bijdrage van 20% bovenop de contributie te betalen. De draaien van zaaldienst kun je NIET afkopen. Leden die ACTIEF deelnemen in één van de commissies, bondscheidsrechter zijn, trainer en/of coach zijn, zijn in principe vrijgesteld van fluiten en zaaldienst. Uiteraard mogen zij wel fluiten of zaaldienst draaien als zij dat willen.

Is dit niet een beetje overdreven?  
Nee, wij vinden van niet. Als jij niets voor je club over hebt, betekent het dat je niet thuishoort bij onze vereniging. Dan heb je de vrijheid om naar een andere vereniging te verhuizen. Heb je wel iets voor je club over, dan betekent het dat je er waarde aan hecht om een fijne vereniging voor jezelf, je vrienden of je kind te hebben.

 

Image