Contact

info@smeeingbdc.nl

VEILIGE SPORT

Gedragsregels
Handbalvereniging Auto Smeeing/BDC neemt veilige sport en daarmee grensoverschrijdend gedrag serieus. Als vereniging hanteren wij gedragsregels voor alle leden en gaan wij ervanuit dat deze breed uitgedragen en nageleefd worden. De gedragsregels zijn bedoeld om ongewenst gedrag in de relatie tussen leden, bijvoorbeeld die tussen sporter en trainer/begeleider, te voorkomen. Daarnaast fungeren deze als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Lees hier de gedragsregels (pdf). 

Aannamebeleid nieuwe vrijwilligers
Het aanstellingsbeleid van nieuwe vrijwilligers die een begeleidende functie gaan vervullen verloopt in een aantal stappen.

 1. Kennismakingsgesprek
 2. Opvragen van referenties
 3. VOG aanvragen
 4. Lid worden van het NHV
 5. Kennis laten nemen van gedragsregels


Met nieuwe vrijwilligers wordt in eerste instantie een kennismakingsgesprek gesprek gevoerd met minimaal één bestuurslid van de vereniging. Als beide partijen overeenkomen en blijkt dat dezelfde visie gedeeld wordt is de volgende stap om in contact te komen met referenties. Dit zal zijn met de vorige vereniging waar een vrijwilliger actief is geweest. Zodra de referenties nagetrokken zijn wordt er door de vrijwilliger een VOG aangevraagd. De volgende belangrijke stap is lid worden van het Nederlands Handbal Verbond (NHV), zodat de vrijwilliger valt onder het tuchtrecht van het NHV. Ten slotte willen we dat alle vrijwilligers op de hoogte zijn van de gedragsregels die wij als vereniging opgesteld hebben en moet deze na te zijn gelezen ondertekend worden door de vrijwilliger.

Vertrouwenscontactpersoon
Handbalvereniging Auto Smeeing/BDC heeft één vertrouwenscontactpersoon (VCP). De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen de sportorganisatie voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De VCP is er voor iedereen binnen de organisatie; sporters, ouders, trainers, toeschouwers, bestuurders, scheidsrechters, etc. Onze VCP heeft een training gevolgd bij ASK/NOC*NSF. 

Vertrouwenscontactpersoon:

Mirjam Verhoef
vcp@smeeingbdc.nl
06-30371708

Maatregelen
Als vereniging doen wij ons best om een zo veilig mogelijke omgeving te realiseren voor al onze leden en niet-leden. De volgende extra maatregelen hebben wij genomen om een zo veilig mogelijke omgeving te realiseren:

 1. Tijdens trainingen aan jeugdleden zijn er bijna altijd twee begeleiders aanwezig.
 2. Een begeleider van een sporter is nooit alleen met een sporter in een afgesloten ruimte.
 3. We maken gebruik van het vier-ogen-principe. Een volwassene of ander lid moet altijd kunnen meekijken of meeluisteren met een trainer/coach/vrijwilliger.
 4. Bij damessporters staat er naast een mannelijke begeleider ook altijd een vrouwelijke begeleider voor de groep.
 5. We plaatsen en nemen geen foto’s van leden zonder toestemming van leden of bij jeugdleden zonder toestemming van de ouders.
 6. Als mensen aangeven dat een foto onrechtmatig geplaatst wordt, dan wordt deze op verzoek verwijdert.

Lid worden van BDC?

Schrijf je nu in bij de leukste handbalvereniging van Midden-Nederland. Gebruik hiervoor ons speciale inschrijfformulier. Je ontvangt automatisch een bevestiging.

Neem direct met ons op

Heb je een vraag over onze vereniging? Neem direct contact met ons op via dit formulier.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

COPYRIGHT © 2024 HANDBALVERENIGING AUTO SMEEING/BDC