Inschrijfformulier

dit mag hetzelfde zijn als het "emailadres van lid" veld. Bij kinderen ouder dan 11 jaar graag onderscheid maken in het emailadres van het lid en de ouder.
dit mag hetzelfde zijn als het "telefoonnummer van lid" veld.
De contributie, zoals vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering, moet per automatische incasso worden voldaan. Bij de eerste automatische incasso zal tevens het bedrag van € 10,- voor het inschrijfgeld worden afgeschreven.
Deze bijdrage zal jaarlijks per automatische incasso worden voldaan en gekenmerkt worden als "contributie"
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.