Contributie
Seizoen 2023-2024

Meer informatie over contributie, taken en opzegging.
Leeftijd Categorie Geboortejaar Contributie
6 jaar en jonger H-jeugd 2017 en later € 105,00
7 en 8 jaar F-jeugd 2015 en 2016 € 125,00
9 en 10 jaar E-jeugd 2013 en 2014 € 165,00
11 en 12 jaar D-jeugd 2011 en 2012 € 200,00
13 en 14 jaar C-jeugd 2009 en 2010 € 220,00
15 en 16 jaar B-jeugd 2007 en 2008 € 250,00
17, 18, 19 jaar A-jeugd 2004, 2005 en 2006 € 295,00
20 jaar en ouder Senioren 2003 en eerder € 350,00*
20 jaar en ouder Senioren midweek 2003 en eerder € 285,00
20 jaar en ouder Trainingslid senioren 2003 en eerder € 120,00

  • De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering (september).
  • De leeftijd wordt bepaald ten opzichte van de peildatum 31 december van het lopend kalenderjaar. De leeftijd bepaalt de contributiecategorie, dus niet het team waarin gespeeld wordt.
  • Inschrijfgeld € 10,00 (éénmalig).

*Wat betreft contributie voor de seniorenteams (muv recreanten) gelden de volgende regels:

  • Seniorenleden zijn 20% extra contributie verschuldigd als zij geen vrijwilligerstaak vervullen.
  • Een vrijwilligerstaak is minimaal 8 uur per seizoen voor de vereniging bezig zijn.
  • Alle seniorenleden kunnen een keuze maken uit diverse vrijwilligerstaken (zie pagina vrijwilligers).
  • Het vervullen van meerdere vrijwilligerstaken leidt niet tot korting op de basiscontributie.
  • Actieve deelname is vereist. Het bestuur beoordeelt of deelname “actief” is geweest en spreekt zo nodig leden aan.
  • Bij te veel leden voor 1 taak zal het bestuur selecteren en moet eventueel een andere taak worden gekozen.
  • De keuze voor een vrijwilligerstaak wordt stilzwijgend doorgezet naar een volgend seizoen tenzij een andere keuze schriftelijk bij het bestuur wordt ingediend.


Fluiten jeugdwedstrijden en zaaldienst:
Het fluiten van jeugdwedstrijden van onze vereniging en zaaldienst behoren tot de standaard vrijwilligerstaken. Die kunnen dus NIET worden afgekocht. Wanneer het bestuur verneemt dat leden structureel weigeren om jeugdwedstrijden te fluiten of zaaldienst te draaien, dan brengen wij 20% extra contributie in rekening. Dit is bovenop de 20% extra contributie bij het niet uitvoeren van een vrijwilligerstaak.  

Ben je nieuw bij de vereniging?
We hebben een nieuw inschrijfformulier ontwikkeld waardoor het niet meer nodig is een SEPA formulier in te vullen. De SEPA goedkeuring is in dit formulier verwerkt en de ingevulde gegevens zullen gebruikt worden om de automatische incasso te laten plaatsvinden. Bij de eerste incasso zullen wij ook het inschrijfgeld afschrijven.

Voor Aspirant leden zal de contributie pas na twee maanden in gaan als het lid besloten heeft bij de vereniging te blijven.

Voor alle vragen over de contributie kan je contact opnemen met de penningmeester (penningmeester@smeeingbdc.nl)

Wil je opzeggen?
Mocht je onverhoopt geen lid meer willen zijn van BDC, dan moet je voor 1 mei van het lopende seizoen schriftelijk opzeggen via ledenadministratie@smeeingbdc.nl. Je lidmaatschap wordt dan per 1 mei beëindigd, maar je maakt het seizoen verder af. Je bent tot die datum contributie verschuldigd. Vanaf 1 mei is voor het NHV het nieuwe seizoen weer begonnen en moet je over dat nieuwe seizoen alsnog de volledige contributie betalen, omdat wij kosten aan het NHV verschuldigd zijn. Zorg dus dat je tijdig opzegt!


Als je naar een andere vereniging wilt, moet je een overschrijvingsverzoek doen bij het NHV door middel van het invullen van een overschrijvingsformulier.