Niet-spelend lidmaatschap

Je hoeft niet te spelen om lid te worden van BDC. Wij kunnen alle leden goed gebruiken. Waarom? Lees hieronder?

Zoals je in de lokale krant misschien al hebt gelezen, is de komst van een nieuwe sporthal nu dichterbij dan ooit. Sporthal Beukendal wordt vervangen door een sporthal naast het bestaande Sportboulevard De Engh. De komst van die sporthal gaat samen met het opheffen van de gymzalen Paulus Potter en Orlando. Gevolg: nog meer krapte in de zaaluren voor de Soester zaalsporten, omdat 3 sporthalen worden teruggebracht naar 1 hal.

Het is ieder jaar vechten om voldoende en gunstige trainingsuren te krijgen en met meer sportverenigingen in 1 zaal wordt dat gevecht alleen maar groter. Een belangrijke overweging van de gemeente voor het toekennen van zaalruimte is het ledenaantal van een vereniging. Het ledenaantal van onze club is het laatste decennia flink gekrompen, maar de afgelopen 3 jaar zien wij gelukkig weer een stijgende lijn met name bij jeugdteams.

Hoe kan jij ons helpen?

Om meer recht te hebben op zaaluren en om onze eisen rondom van de nieuwe sporthal kracht bij te zetten, moeten wij “op papier” meer leden hebben. Dat mogen ook niet-spelende leden zijn, dus jij, jouw vader/moeder, ooms, tantes, vrienden etcetera! Wij willen jou daarom vragen niet-spelende leden te werven voor BDC. Wij dragen aan de bond 10 euro af voor niet-spelende leden, dus lid kun je al worden voor slechts 10 euro per seizoen. Daarmee zijn wij enorm geholpen en staan wij straks sterker bij de komst van de nieuwe sporthal. 

Hoe kun je lid worden?

Het is heel eenvoudig. Het lid dat jij werft moet onderstaand formulier invullen.
Wij maken hem/haar dan lid en schrijven eenmalig per seizoen 10 euro af. Daarnaast houden wij het nieuwe lid via onze nieuwsbrief op de hoogte van alle ontwikkelingen en leuke evenementen. Opzeggen moet voor 1 mei van het lopende seizoen via hetzelfde e-mailadres, maar wij gaan ervan uit dat zij de komende jaren bij ons blijven!

Wil je nog meer doen?

Dat kan natuurlijk ook. Dit seizoen hebben wij de “Vrienden van BDC” geïntroduceerd. Vrienden van BDC ondersteunen onze club financieel door een bijdrage van 50 euro per seizoen! Die bijdrage wordt gebruikt voor het aanschaffen van nieuwe kleding, materialen en ledenwerving. Vrienden van BDC krijgen tevens een eervolle vermelding op onze website.

Er zijn dus 2 opties:

  1. Word niet-spelend lid van BDC voor 10 euro per seizoen*
  2. Word niet-spelend lid van BDC én Vriend voor 50 euro per seizoen (40 euro komt ten goede aan de clubkas)*

*Het lidmaatschap gaat per direct in voor een duur van 2 seizoenen. Daarna wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd. Opzeggen moet voor 1 mei van het lopende seizoen via ledenadministratie@smeeingbdc.nl.

Wij hopen dat wij mogen rekenen op jouw steun!

Lid worden kan direct via dit formulier, Inschrijfformulier (smeeingbdc.nl)